Powered by Webydo
אודותינו

משרדנו מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, בדגש על תחום המקרקעין, תכנון ובנייה, התקשרויות חוזיות וכיו"ב.

במשרד גלריה רחבה של לקוחות העוסקים בתחום הנדל"ן, הן חברות בניה והן פרטיים.

בתחום המקרקעין, משרדנו עוסק בכל האספקטים הקשורים לתחום, לרבות רכישות, ליווי קבוצות בניה לצורך בניה עצמית, יזום תוכניות, תכנון ובנייה, פינוי בינוי, שינויי תב"ע, הפקעות, תביעות לירידת ערך, יישוב סכסוכים, ועוד.

משרדנו מאושר ע"י רשות החברות הממשלתיות למתן שירותים מקצועיים.

צור קשר
הודעה:
שם:
אימייל: