פרסומים

  

• מערב חדרה

• כביש 531

• מתחם הבאסה הרצליה

• מתחם זרובבל הרצליה מגרש 206

• מתחם זרובבל הרצליה מגרש 210

• מתחם זרובבל הרצליה מגרש 211

• מתחם המרכז הבינתחומי – מגרש 109

• הגוש הגדול ת"א – חלקה 34

• מתחמים לפינוי בינוי

עודד ישראלי ושות'-משרד עורכי דין